Списание Литература

Езикът на истината е прост – 33 мисли на Сенека

https://www.gnezdoto.net/mydrost/564-ezikyt-na-istinata-e-prost-33-misli-na-seneka

„Щастието няма дълги ръце. То прегръща онзи, който се доближи до него“, е казал великият мислител и оратор Сенека (Луций Аней Сенека). Вече две хилядо…