Списание Литература

Остана ми от вчерашното вино част 1

Стихотворение на Гълабина Митева